Credits en wettelijke vermeldingen

Krediet

Voor foto's en andere media:

Megève VVV: Simon Garnier, DDD.
Camping Bornand.

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, is het duidelijk voor de gebruikers van de site www.camping-megeve.com identiteit van de verschillende actoren in de Als onderdeel van de uitvoering en monitoring: Eigenaar: de heer en mevrouw Ligeon - 7 route du Grand Bois - 74120 Demi Quartier.
Creator: Beng, multimedia ontwerper
Verantwoordelijke publicatie: Michelle Ligeon - De officiële bekendmaking info@camping-megeve.com is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.
Webmaster: Beng, multimedia ontwerper
Hosting: 1 & 1 - 1 & 1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 57201 Cedex Sarreguemines

2. Voorwaarden voor gebruik en de aangeboden diensten.

Gebruik van deze site www.camping-megeve.com betekent acceptatie van de volledige algemene voorwaarden hieronder beschreven. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld op elk gewenst moment, zijn de gebruikers van de site www.camping-megeve.com derhalve verzocht te raadplegen op een regelmatige basis. Deze site normaal toegankelijk is voor gebruikers op elk moment. Onderbreking ivm technisch onderhoud kan echter worden besloten door www.camping-megeve.com, die vervolgens zal trachten te communiceren voorafgaand aan de data en tijden de gebruikers van de interventie. De site www.camping-megeve.com wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke publicatie. Op dezelfde manier kan de afdruk worden gewijzigd op elk moment: ze nog steeds vereisen dat de gebruiker wordt uitgenodigd om te verwijzen naar het zo vaak mogelijk om kennis te maken.

3. Beschrijving van geleverde services.

De site www.camping-megeve.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De verantwoordelijke publicatie streeft ernaar om on-site www.camping megeve.com zo accuraat mogelijk informatie. Het kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, of het nu gedaan of als gevolg van externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de site www.camping-megeve.com gegevens zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site www.camping-megeve.com zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site stemt u toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, zonder virus en een browser met de nieuwste generatie-tot-dag

5. Intellectuele eigendom en nagemaakte goederen.

De publicatie manager is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of rechten heeft om alle materialen op de Site, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software te gebruiken. Elke reproductie, aanpassing, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de Site, ongeacht het medium of de gebruikte methode, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: De officiële bekendmaking. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt geacht een inbreuk vormen en vervolgd, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

De verantwoordelijke publicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het openen van de site verantwoordelijk is voor de publicatie, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet aan de eisen van punt 4, het uiterlijk van een bug of incompatibiliteit. De verantwoordelijke publicatie aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (zoals het verlies van een dergelijke markt of verlies van kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site www.camping-megeve.com. Interactieve ruimtes (gelegenheid tot het stellen in de ruimte contact aanvraag) zijn beschikbaar voor gebruikers. De publicatie beheerder behoudt zich het recht voor om, te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, enige inhoud geplaatst in deze ruimte dat de wet van toepassing zijn in Frankrijk zouden schenden, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. In voorkomend geval, de verantwoordelijke publicatie behoudt zich tevens het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke gebruiker te gaan, vooral als het bericht racistisch, beledigend, lasterlijk, pornografisch of wat dan ook het gebruikte medium (tekst, fotografie, ...).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk, in het bijzonder de persoonsgegevens beschermd door de wet n ° 78 tot 87 van 6 januari 1978, Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Op het moment van gebruik van de site www.camping-megeve.com kunnen wezens verzameld: URL-koppelingen via welke de gebruiker toegang tot de site www.camping-megeve.com de aanbieder toegang van de gebruiker, het Internet Protocol-adres (IP) van de gebruiker. In ieder geval de verantwoordelijke publicatie verzamelt geen persoonlijke informatie over de gebruiker en de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.camping-megeve.com. De gebruiker geeft deze informatie bewust, in het bijzonder bij het uitvoeren van zelf ingevoerd. Het is dan duidelijk voor de gebruiker van de website www.camping-megeve.com verplichting of niet om dergelijke informatie te verstrekken. Overeenkomstig de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet tot persoonlijke gegevens over hem, door het maken van een schriftelijke aanvraag ondertekend en vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de eigenaar van de kamer, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.camping-megeve.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen of verkocht worden op alle media aan derden. Alleen de aanname van de inkoopkosten en publicatie rechten kan de verstrekking van dergelijke informatie aan de toekomstige koper dat zou veranderen in dezelfde verplichting op te slaan en gegevens te wijzigen ten aanzien van de gebruiker website www.camping-megeve.com. De site is niet aan de CNIL omdat het verzamelt geen persoonlijke informatie. . Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en koekjes.

De site www.camping-megeve.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, met de goedkeuring van de verantwoordelijke bekendmaking. Echter, de officiële bekendmaking is niet mogelijk om de inhoud van een bezoek aan de sites, en zal geen aansprakelijkheid als gevolg van deze. Navigatie op de site www.camping-megeve.com mogelijk dat de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat niet leiden tot de identificatie van de gebruiker, maar die registreert informatie over de navigatie van een computer op het terrein. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende browsen van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname. Weigeren om een ​​cookie te gebruiken kan het onmogelijk maken om bepaalde diensten. De gebruiker kan echter uw computer configureren als volgt, om de instelling van cookies weigeren: In Internet Explorer tool tab / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Bevestig Ok Netscape: Edit / Preferences tabblad. Klik op Geavanceerd en selecteer Disable cookies. Bevestig Ok

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.camping-megeve.com is onderworpen aan het Franse recht. Wordt verwezen naar de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste wetten betreft.

Wet n ° 78 tot 87 van 6 januari 1978, met inbegrip van gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de gegevens, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internet aansluiting, met behulp van de eerder genoemde website. Persoonlijke informatie "informatie die een vorm maakt dan ook, direct of indirect, de identificatie van personen waarop zij van toepassing" (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).